A project célja, várt eredményei:

A jelenlegi piaci és tudományos kihívásokból kiindulva a projekttel a Debreceni Egyetem átfogó célként tűzte ki, hogy biztosítsa kutatási tevékenysége fejlődését, ezáltal növelje hazai és nemzetközi elismertségét.

Jelen projekt két tevékenység-csoport köré rendeződik:

  • nemzetközi konferenciaszervezés
  • az Egyetem elektronikus publikációinak, kiadványainak egységesítése, fejlesztése.

A nemzetközi konferenciaszervezés a Debreceni Egyetem karain folyó kutatások, és az eddig elért tudományos eredmények megismertetését szolgálja. Az Egyetem célja, hogy nemzetközi színtéren is népszerűsítse kutatásait. A saját szervezésű, színvonalas konferenciák az aktuális kutatási trendeknek megfelelő, hiánypótló rendezvények, amelyek országos szinten újdonságnak számítnak. Ezáltal az Egyetem számára közvetett módon a kutatásokba fektetett erőforrások megtérülhetnek. A konferenciák megrendezése mellett a disszeminációt az elhangzott előadások nyomtatott formában történő közzététele is biztosítja.

A másik vezérfonal, amely mentén az Egyetem disszeminációs tevékenysége zajlik, az elektronikus kiadványok, publikációk egységesítése, illetve az ezekhez hozzáférést biztosító keretek kiépítése. Az elektronikus kiadványok fejlesztésének célja, hogy a hallgatók, illetve a szakmai közönség egységes formában, a mai tudományos trendeknek megfelelően érhessék el ezen kiadványokat.

Ezáltal a Debreceni Egyetem egy egységes disszeminációs projektet tud megvalósítani, amelyet központilag tud végrehajtani, s így mindegyik kara részesül a disszemináció pozitív hatásaiból. Mindent összevetve, az Egyetem és a társadalom is profitál jelen projektjavaslat megvalósításából.

A Debreceni Egyetem fenti céljainak megvalósítása segítségével a következő eredmények valósulhatnak meg:

  • az Egyetem által elért tudományos eredmények széles körben történő megismerése
  • a tudáshoz történő szabad hozzáférés mindenki számára
  • a dokumentumok meglévő információs szolgáltatásokba való integrálása.