A projekt célja, várt eredményei

Az Egyetem jelen projekttel elérni kívánt közvetlen céljai két pillér köré szerveződnek:

  1. pillér: a tehetséggondozás hatékonyabb megvalósítása
  2. pillér: külső irányba történő disszeminációs tevékenység

A jelenlegi piaci és tudományos kihívásokból kiindulva a projekttel a Debreceni Egyetem átfogó célként tűzte ki, hogy növelje a tehetséggondozási tevékenysége színvonalát, biztosítsa kutatási tevékenysége elismerését, ezáltal növelje nemzetközi elismertségét.

Az Egyetem a doktori képzések révén hozzájárul a jövő tudósnemzedékének neveléséhez, illetve ahhoz, hogy a doktori képzésekben részt vevő hallgatók között hatékony együttműködések, hálózatok alakuljanak ki.

A tehetséggondozó programok fokozottabb támogatásával, a tudományos munka megújítása révén, illetve tudományos versenyek fejlesztésével a tehetséggondozás új alapokra helyezése a cél. A tudomány világában értékjelző a tudás, a tudományos fokozat értéke azonban nagymértékben függ a minőségétől, ezért is kíván az egyetem jelentősebb hangsúlyt fektetni a tehetséggondozásra.

Az előbbiekben részletezett átfogó célt, az alábbi közvetlen célok elérésével kívánja megvalósítani:

  • a tudományos eredmények minél szélesebb körben történő megismertetésének biztosítása;
  • MTMI tudományterületek vonzerejének növelése;
  • tehetséggondozó programok támogatása, a tehetséggondozás új formáinak keresése;
  • az információkhoz történő szabad hozzáférés biztosítása;
  • a tudomány, a kultúra, területén a hálózati együttműködések fejlesztése;
  • a dokumentumok meglévő információs szolgáltatásokba való integrálása.

Ezáltal a Debreceni Egyetem egységes disszeminációs projektet tud megvalósítani, amelyet központilag hajt végre, s így mindegyik kara részesül a disszemináció pozitív hatásaiból. Mindent összevetve, az Egyetem és a társadalom is profitál jelen projekt megvalósításából.