Rövid összefoglalás a projektről

A tudományok terén a közelmúltban lezajlott átalakulások, illetve a gazdasági-társadalmi változások szükségessé tették, hogy a Debreceni Egyetem újrapozícionálja stratégiáit. A szemléletváltást a következő folyamatok tették szükségessé:

  • a tudományos eredmények és adatok széleskörű, korlátlan elérésére kialakuló igény
  • a tehetséggondozás háttérbe szorulása a megnövekedett hallgatói létszám ellenére
  • tudományterületek népszerűségének változása, a MTMI szakok háttérbe kerülése
  • a tudomány globalizálódása, intenzívebb nemzetközi tapasztalatcsere szükségessége

Ezen tendenciákat felismerte és azonosította a Debreceni Egyetem, s megoldási stratégiát dolgozott ki a tudományos kutatásban lezajló változások kezelésére. Ezen stratégia az Egyetem számos karának, valamint a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvár és a Tudás- és Technológia Transzfer Iroda aktív közreműködésével valósul meg. A Debreceni Egyetem jelen projektjével a megfogalmazott célok egységes, koherens megvalósítására törekszik.