Fenntarthatóság

Jelen projekt a Debreceni Egyetem új tudományos eredményeinek népszerűsítése, elektronikus kiadványfejlesztés, és nemzetközi konferenciák rendezésére irányul. Az Egyetem jövőképe szerint a projekt befejezésének időpontjára az Egyetem tudományos tevékenységének fejlettsége eléri a célban meghatározott szintet: nemzetközi ismertsége nő, kutatásai szélesebb körben ismertek lesznek.

A projekt során tervezett tevékenységeket a Debreceni Egyetem a támogatás folyósítása után is folytatni kívánja. A projekt keretében megvalósított fejlesztés fenntartása intézményi szempontból biztosított. Egyrészt azáltal, hogy az Egyetem alapvetően köteles tudományos funkciók, szolgáltatások nyújtására, ezáltal biztosítja a mindenki számára hozzáférhető tudományos szolgáltatások elérését. Másrészt a Debreceni Egyetem szakmai vezetése rendelkezik a fejlesztések működtetéséhez és fenntartásához szükséges szakértelemmel, tudással, ezáltal teljes mértékben biztosított a projekt által kitűzött célok hosszú távú fenntartása. Ezen célok az Intézményfejlesztési Tervben is szerepelnek, s az Egyetem köteles megvalósítani őket –ezáltal biztosított a projekt eredményeinek zárás utáni fenntartása is.

A projekthez szükséges szakmai humánerőforrás hosszú távú rendelkezésre állását biztosítja a megfelelő infrastrukturális háttér, ill. a folyamatosan termelődő új egyetemi tudósgeneráció.

A projekt gerincét képező informatikai háttér is magas színvonalon biztosítva van az Egyetemnél, így a technikai háttér adott, s nem függ jelen projekt forrásaitól. A projekthez szükséges beszerzendő kisebb eszközök erőforrások az intézmény tulajdonát képezik majd, tehát a projektet követően is rendelkezésre fognak állni, növelve ezáltal az Egyetem infrastrukturális vagyonát, állományát.

A megvalósítandó fejlesztés céljai, tevékenységei mindig aktuális kutatásokra támaszkodnak, és friss tudományos eredményeket közvetítenek a nyilvánosság felé, ezáltal a projekt tevékenységeinek eredményei folyamatos megújulásra képesek.