Fenntarthatóság

Jelen projekt a Debreceni Egyetem új tudományos eredményeinek népszerűsítése és a tudományos tevékenységéhez kapcsolódó kezdeményezések fejlesztésére irányul. Az Egyetem jövőképe szerint a projekt befejezésének időpontjára az Egyetem tudományos tevékenységének fejlettsége eléri a célban meghatározott szintet: nemzetközi ismertsége nő, kutatásai szélesebb körben ismertek lesznek.

A projekt során megvalósítandó tevékenységeket a Debreceni Egyetem a támogatás folyósítása után is folytatni kívánja. A projekt keretében véghezvitt fejlesztés fenntartása intézményi szempontból biztosított: egyrészt azáltal, hogy a Debreceni Egyetem alapvetően köteles tudományos funkciók, szolgáltatások nyújtására, ezáltal biztosítja a mindenki számára hozzáférhető tudományos szolgáltatások elérését. Másrészt az Egyetem szakmai vezetése rendelkezik a fejlesztések működtetéséhez és fenntartásához szükséges szakértelemmel, kompetenciákkal, ezáltal teljes mértékben biztosított a projekt által kitűzött célok hosszú távú fenntartása. Ezen célok az Intézményfejlesztési Tervben is szerepelnek, s az Egyetem köteles megvalósítani őket –ezáltal biztosított a projekt eredményeinek zárás utáni fenntartása is.

A projekt gerincét képező informatikai háttér magas színvonalon biztosított az Egyetemnél, így a technikai háttér adott, s nem függ jelen projekt forrásaitól. A projekthez szükséges beszerzendő kisebb eszközök és erőforrások az intézmény tulajdonát képezik majd, tehát a projektet követően is rendelkezésre fognak állni, növelve ezáltal az Egyetem infrastrukturális vagyonát, állományát.

A projekthez szükséges humánerőforrás hosszú távú rendelkezésre állását biztosítja a megfelelő infrastrukturális háttér, ill. a folyamatosan termelődő új egyetemi tudósgeneráció. A megvalósítandó fejlesztés céljai, tevékenységei aktuális kutatásokra támaszkodnak, és friss tudományos eredményeket közvetítenek a nyilvánosság felé, ezáltal a projekt tevékenységeinek eredményei folyamatos megújulásra képesek.