A fejlesztés szakmai tartalma

A projekt által meghatározott tevékenységek 2 csoportba oszthatóak:

I) Tevékenységcsoport

 • 1. tevékenység: A DE Kommunikációs stratégiájának elkészítése
 • 2. tevékenység: A DE MTMI szakjainak népszerűsítését szolgáló komplex információs tevékenység lebonyolítása
  • 1. projektelem: Középiskolák és a Természettudományi és Technológiai Kar közötti kapcsolat erősítése
  • 2. projektelem: A MTMI szakok vonzerejét növelő kommunikációs anyagok készítése
 • 3. tevékenység: Pilot-programok megvalósítása a természettudományos ismeretek népszerűsítésére.
  • 1. projektelem: A tehetséggondozás új formáinak kialakítása a leendő hallgatók körében
  • 2. projektelem: Internetes tananyag, honlap létrehozása, fejlesztése

A fenti 2. és 3. tevékenység járul hozzá a projekt azon céljához, miszerint a MTMI szakos hallgatók számát, minőségét növelni kell. Ezek révén több, és jobb minőségű hallgató vesz részt majd a képzésben. A 3. tevékenység a korábbi pályázat eredményeit, s ezáltal a befektetett források megtérülését teszi lehetővé.

 • 4. tevékenység: A DE doktori képzéseiben résztvevők együttműködését segítő fejlesztések
  • 1. projektelem: Elektronikus fórum létrehozása a DE doktori képzésében résztvevők számára.
  • 2. projektelem: Doktorandusz Konferencia szervezése
  • 3. projektelem: Doktori iskolák hallgatóinak hálózatosodását segítő fejlesztés

A 4. tevékenység révén erősödik a PhD hallgatók szakmai munkája, együttműködési lehetőségek valósulnak meg számukra. Így a projekt célja, hogy a DE tudományos tevékenysége még színvonalasabb legyen, megvalósulhat.

 • 5. tevékenység: A Debreceni Egyetem tudományos tevékenységének hazai, és külföldi népszerűsítése
  • 1. projektelem: A DE Karain létrehozott tudás elektronikus disszeminációja
  • 2. projektelem: A DE képzéseinek nyomtatott kiadvány formájában történő népszerűsítése
  • 3. projektelem: A DE-n folyó tudományos kutatások eredményeit népszerűsítő honlapok tartalmi fejlesztése
  • 4. projektelem: Tudományos együttműködések során létrejövő tudományos eredmények elterjesztése konferencia-részvétellel
  • 5. projektelem: A DE saját tudományos eredményeit népszerűsítő események szervezése, és eseményeken történő részvétel
  • 6. projektelem: Az ÁOK komplex disszeminációs projektjének lebonyolítása

Az 5. tevékenység célja, hogy a DE-n elért új tudományos eredmények széles körben elterjedjenek, népszerűsítve ezáltal a DE-t. A tevékenység révén így több szakmai és nem szakmai fórum ismeri meg a DE tevékenységét.

II). Tevékenységcsoport

 • 6. tevékenység: A Debreceni Egyetem szakkollégiumi tevékenységének fejlesztése
  • 1. projektelem: A Hatvani István Szakkollégium tehetséggondozó programjának kialakítása
  • 2. projektelem: A Sántha Kálmán Szakkollégium tevékenységének fejlesztése
  • 3. projektelem: A Tormay Béla Szakkollégium programjának megújítása
 • 7. tevékenység: Különböző tudományterületek TDK versenyeinek fejlesztése, tehetséggondozási feladatok elvégzése
  • 1. projektelem: A DE TDK hallgatóinak hálózatosodásának informatikai támogatása
  • 2. projektelem: A 2011. évi OTDK verseny Egészségtudományi Szekciójának megrendezése
  • 3. projektelem: A DE TDK versenyeinek átalakítása, és a kutatómunka feltételeinek javítása
 • 8. tevékenység: A DE hallgatók innovációs versenyeinek fejlesztése és azok lebonyolítása
 • 9. tevékenység: A DE hallgatóinak kutatását segítő adat-szolgáltatás kifejlesztése

A 6. 7. 8. 9. tevékenység célja, hogy az önszerveződő tudományos munka még magasabb szinten folyjon, s legyenek olyan tudományos eredmények, amelyeket disszeminálni lehessen.