A projekt célcsoportja

A Debreceni Egyetem célja, hogy mind közvetlenül, mind közvetetten meglehetősen széles célcsoportot legyen képes elérni a projekt során megvalósítani kívánt tevékenységekkel, a középiskolai tanulóktól egészen a gazdaság hazai és nemzetközi vállalati szereplőiig. Mivel meglehetősen sokrétű tevékenységcsoport kerül megvalósításra, így a célcsoport, és az érintettek köre is széles, szerteágazó.

A célcsoportok meghatározásának módszere egyrészt a statisztikai jelentések elemzése, a Debreceni Egyetem adatbázisainak vizsgálata, illetve az Egyetem tapasztalatainak vizsgálatával történt.

A kiválasztott célcsoportok a projekt tevékenységei alapján lettek meghatározva, hiszen az elvégzendő tevékenységek mind kapcsolódnak bizonyos szinten a célcsoportokhoz (elsősorban a tudományos ismeretek hatékony átadását teszik lehetővé az adott csoportoknak). A célcsoportok szükségletei alapján határoztuk meg a projekt tevékenységeit.

A Debreceni Egyetem jelen projektjavaslatának közvetlen célcsoportját - vagyis akik a projekt megvalósítása során létrejött eredmények közvetlen felhasználói lesznek – a következő csoportok képezik:

  • A Debreceni Egyetem hallgatói, kutatói, oktatói (akik számára a nemzetközi elismertség kialakítása lényeges);
  • Hazai és külföldi felsőoktatási intézmények és azok hallgatói;
  • Ifjú kutatók hazai és nemzetközi szinten;
  • Középiskolák, középiskolai tanárok hazai és nemzetközi szinten;
  • Potenciális hallgatói célcsoport hazai és nemzetközi szinten;
  • Hallgatói és szakmai szervezetek (pl. szakkollégiumok).

A projekt közvetett célcsoportjait képezik (akiket közvetetten befolyásolnak a projekt eredményei és hatásai):

  • A gazdaság hazai és nemzetközi vállalati szereplői (képzett szakemberek kibocsátása a gazdaság részére);
  • A tevékenységekben közvetlenül részt nem vevő, de érintett hallgatók, kutatók, szakmai szervezetek.
  • legnagyobb nemzetközi könyvtárak és keresők (The European Library, EDL, Google, OAIster, openDOAR, ROAR, NDA, DART-Europe, DRIVER).